Индустрии

FMCG

Бизнесът с бързооборотните стоки е симбиоза между производство и търговия, което изисква от нас да се стремим към паралелна ефективност на двете полета – производство и управление. Това означава, че докато развиваме процеси в производството, сред които Lean, постоянни подобрения (Continuous improvements), оптимизиране на ресурсите, ефективно управление на складовите наличности и т.н., трябва и да управляваме по правилния начин продажбите и работата „на полето” – развитие и управление на ключови клиенти, качество на обслужването, навлизане на нови пазари или внедряване на нови продукти. Утъпканите пътеки все по-рядко дават резултатите, които даваха преди време, и това тласка индустрията към постоянно търсене на иновативни стратегии и развитие на търговските екипи. През последните години компаниите осъзнаха, че единствения начин да постигнат желаната синергия е чрез споделено разбиране на визията между отделите и ръководството и чрез ефективното й комуникиране на всички нива.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения или разгледайте с какво още можем да Ви бъдем полезни в различните ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители.
 

Бизнес проблематика

Не търсете решения, създавайте ги!

Не търсете решения, създавайте ги!

Лидерството може да бъде тежко бреме. Най-трудно е, когато трябва да вземете решения в „сивите зони“ – ситуации, в които вие и колегите ви сте забуксували.

прочетете

Какво е VUCA и как да се адаптирате към света на VUCA

Какво е VUCA и как да се адаптирате към света на VUCA

„Промяната е единствената константа“. Херакъл го е казал първи. Мисълта му обаче продължава да бъде актуална и в епохата на дигиталната революция.

прочетете

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Разучете маркетинга и дистрибуционната политика на вашата компания

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Разучете маркетинга и дистрибуционната политика на вашата компания

Не се ограничавайте само до познанието, което имате за характеристиките на вашите продукти. Вижте защо е важно да ги познавате в дълбочина!

прочетете