Мобилтел

Мобилтел ЕАД (Мтел) е известна телекомуникационна компания в България. Компанията е с дългогодишна история и е част от Telekom Austria Group (TAG) – водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с повече от 24 милиона клиенти.