IN YOUR HANDS е иновативна компания, фокусирана върху развитието на компетенциите на мениджърите и служителите с цел подобряване на представянето. Решенията ни работят на ниво знания, умения, нагласи, продуктивни поведения и цялостно бизнес разбиране. Използваме международно лицензирани инструменти и ноу-хау, включително динамични тренинг програми, бизнес симулации, поведенчески симулации и коучинг.

 

Нива на учене

 

Ноу-хау

 

Методология и подход

*За повече информация кликнете върху изображението.

Инструменти

 

Принципи на персонализиране

 

Мисия и ценности

Мисия

Със своя 10-годишен опит в сферата на обученията IN YOUR HANDS е приела да изпълнява следните роли в бизнеса и в обществото:

  • Да бъде част от процесите, които дават свобода на хората да изберат какви да бъдат и накъде да вървят;
  • Да насърчава личностното развитие, черпейки мотивация от идеята, че най-добрият начин да учиш е като учиш другите.
  • Да се стреми да оставя положителна промяна след себе си.
  • Да бъде необикновена и непрекъснато подобряваща се по отношение на своите дейности и инструментариум.
  • Да вплита в работните процеси енергични елементи, показвайки на обучаваните, че освен полезно,  ученето може да бъде и забавно.

Ценности

За да следват членовете на екипа тази мисия и да бъдат фактор за положителна промяна, всяка тяхна стъпка е осмислена от следните лични и професионални ценности:

  • Позитивизъм и добронамереност;
  • Ефективост и организираност;
  • Отговорност и доверие;  
  • Компетентност и надеждност;
  • Амбициозност и иновативност.

История