Индустрии

Банки и застраховане

Ускорените темпове на развитие в сферата на финансовите услуги доведе до необходимостта  от опростяване на процесите, усъвършенстване на IT системите и все по-бързи темпове на работа. Успехът все по-често зависи от бързината на изпълнението, както и от по-гъвкавата и широка визия за клиентите и техните нужди. В съчетание с увеличаващите се регулации, изисквания и рискове, компаниите, които предлагат финансови услуги, трябва да се стремят към все по-разнообразни източници на приходи, по-висока търговска ефективност и високо ниво на обслужване и грижа за клиента. Те споделят разбирането, че опростяването на процедурите и процесите, както и доставянето на добавена стойност днес са от критична важност.

В подобна среда се налага развитие на максимално ефективен човешки капитал, прагматично прогнозиране и адаптивни бизнес линии, съчетани с гъвкавост спрямо пазара.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения или разгледайте с какво още можем да Ви бъдем полезни в различните ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители.

Банки

Бизнес симулация, тясно свързана с управлението на материалните и нематериалните активи на банките. Работейки заедно, участниците повишават своето разбиране за комплексния характер на взаимоотношенията не само между служители и клиенти, а и между отделите. Чрез участието си те могат да видят важната си роля в създаването на стойност.

повече

Бизнес проблематика

Не търсете решения, създавайте ги!

Не търсете решения, създавайте ги!

Лидерството може да бъде тежко бреме. Най-трудно е, когато трябва да вземете решения в „сивите зони“ – ситуации, в които вие и колегите ви сте забуксували.

прочетете

Какво е VUCA и как да се адаптирате към света на VUCA

Какво е VUCA и как да се адаптирате към света на VUCA

„Промяната е единствената константа“. Херакъл го е казал първи. Мисълта му обаче продължава да бъде актуална и в епохата на дигиталната революция.

прочетете

Колко важно е да виждате голямата картинка

Колко важно е да виждате голямата картинка

Служителите, които разбират стратегията на своята компания и как да я постигнат, са мотивирани да се развиват заедно със стратегическия план.

прочетете