Инструменти

поведенчески симулации

Защо поведенческите симулации са толкова важни за обучителния процес?

Поведенческите симулации изграждат личностни убеждения и правят разликата между истинската промяна на поведение и просто предоставянето на нова информация.

Поведенческата симулация е комбинация от активностикоито наподобяват реални предизвикателства, и анализ, който свързва наученото с реалната работна среда. Това позволява на участниците да учат, правейки, а не просто слушайки, четейки и гледайки. Поради това, че те имат личен опит с постигнатото чрез приложените от тях вече съществуващи умения (едновременно успешни и неуспешни практики), участниците са по-склонни следващия път (вече в реална работна среда) да направят нещата по различен начин. Новите компетенции са открити, повечето нова информация е задържана и участниците са в състояние да приложат с ентусиазъм своите нови знания в ежедневните работни процеси.

Планиране за резултати

Неефективните процеси се забелязват едва при отчитането на резултати… но тогава е късно. „Златото на пустинните царе“ е метафора на света, с който се сблъскваме всеки ден – свят на изключителна динамика, в който планирането, управлението на ресурси и ефективното преследване на цели са ключът към максимизиране на резултатите.

повече

Екипна и организационна ефективност

Често хората в организацията не поглеждат отвъд собствените си задължения. Резултатите от това са: компромиси в качеството, високи нива на стрес, ниска продуктивност и незадоволително обслужване на клиенти. „Обещания, обещания!™“ предлага на участниците провокиращо преживяване, което изгражда визия за единна организация.

повече

Изграждане на устойчиви взаимоотношения

Изграждането на дълготрайни бизнес отношения в среда на специфична корпоративна култура може да бъде голямо предизвикателство. „Съветът на мраморната звезда™“ предизвиква участниците да постигнат резултат на две сцени – печалба и ценности – защото начинът, по който постигаме резултатите, е толкова важен, колкото и самите резултати.

повече

Фокусиране върху нуждите на клиента

Всички наши усилия могат да се окажат напразни, ако не сме установили нуждите на клиента от самото начало. Върнете се назад във времето в Дивия Запад с „Каньонът на гърмящите змии™“ - симулация, която пресъздава предизвикателен бизнес сценарий, включващ променящи се пазарни условия, конкуренция и крайни срокове.

повече

Максимизиране на възможностите

„Експедиция Кенгуру™“ учи чрез преживяване как да се възползваме от всички пазарни възможности, когато работим под напрежение от крайни срокове и високо заложени цели. Открийте ефекта на гъвкавото планиране и ефективното изпълнение, работейки в екип и оставяйки конкуренцията да диша праха ви в австралийската пустош!

повече

Управление на екипни срещи

„Завещанието на Лорд Девън“ е симулация, която ще запознае участниците със Седемте принципа за ефективно водене на среща. Това е едно динамично предизвикателство, поставящо им високи цели и кратки срокове, с които трябва да се справят в среда, пренаситена от информация, паралелни проекти и постоянно увеличаващи се отговорности.

повече

Ефективно използване на ресурсите

Успешното управление на ресурсите и справянето с променливите пазарни условия изисква наличие на практичен и гъвкав план за оползотворяване на всяка появила се възможност. „Windjammer“™ предизвиква участниците да се възползват от максимално много възможности в условията на конкурентна среда и динамично променящ се пазар.

повече

Отговорност към резултата

Личната отговорност е ключът към устойчивия успех. Поемането на рискове, ниското качество, пренебрегването на правила и процедури са част от факторите, които определят крайния резултат. “Alpha Wave Jungle 3”™ поставя фокус върху изборите, които правим и показва последствията от тях върху личното представяне и това на компанията.

повече

Използване силата на екипа

„Строителна компания Coral Banks”™ се фокусира върху важни умения като лидерство на всички нива, междуекипна и вътрешноекипна комуникация и ефективно управление на общи ресурси. Справянето с поставените от програмата предизвикателства води до сплотяване на екипа чрез постигане на резултати, изглеждащи невъзможни.

повече

Комуникиране с ясни послания

„Configurations”™ е двучасово, силно ангажиращо преживяване, което в конкурентна среда предизвиква участниците да постигнат помежду си ясно разбиране колкото е възможно по-бързо и по-ефективно. Преживяването ще Ви предостави възможност да практикувате ключовите принципи на ефективната комуникация и обратната връзка.

повече

Безопасността като личен избор

„Безопасността като личен избор“™ е създадена с една единствена цел: да ангажира всеки служител да следва приетите процедури за безопасност във вашата компания, защото вярва в тях, а не само защото е длъжен да го прави. Програмата няма за цел да замени или промени настоящите програми за безопасна работа, а да им вдъхне живот.

повече

Бизнес проблематика

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Поставяйте си SMART цел за всяка среща с клиент

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Поставяйте си SMART цел за всяка среща с клиент

За да бъде една цел добра по правилото SMART, тя следва да бъде специфична, измерима, приета от всички, които ще работят по постигането й, реалистична и с някакъв краен срок за изпълнение.

прочетете

КЛОПКИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ: ДОБРО СПОНСОРСТВО

КЛОПКИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ: ДОБРО СПОНСОРСТВО

НОВО в рубриката ни за Проектни мениджъри! Ето какво има да Ви каже Джоан Флин, представител на Celemi, за успешното управление на проекти.

прочетете

Лидерът разказва: Повишението, нерешителността и Дамоклевият меч

Лидерът разказва: Повишението, нерешителността и Дамоклевият меч

Осмата статия от рубриката ни за лидери е вече тук! Разкрийте "слепите петна" в разбирането си за ситуацията и наблегнете на тях при комуникацията с хората в организацията Ви.

прочетете