Инструменти

поведенчески симулации

Защо поведенческите симулации са толкова важни за обучителния процес?

Поведенческите симулации изграждат личностни убеждения и правят разликата между истинската промяна на поведение и просто предоставянето на нова информация.

Поведенческата симулация е комбинация от активностикоито наподобяват реални предизвикателства, и анализ, който свързва наученото с реалната работна среда. Това позволява на участниците да учат, правейки, а не просто слушайки, четейки и гледайки. Поради това, че те имат личен опит с постигнатото чрез приложените от тях вече съществуващи умения (едновременно успешни и неуспешни практики), участниците са по-склонни следващия път (вече в реална работна среда) да направят нещата по различен начин. Новите компетенции са открити, повечето нова информация е задържана и участниците са в състояние да приложат с ентусиазъм своите нови знания в ежедневните работни процеси.

Продуктивност и планиране за резултати

Често, забързани в работното ежедневие, не успяваме да направим разлика между Активност и Продуктивност. А неефективните процеси се забелязват едва при отчитането на резултати… но тогава е късно. „Златото на пустинните царе“ е метафора на света, с който се сблъскваме всеки ден – свят на изключителна динамика, в който планирането, управлението на ресурси и ефективното преследване на цели са ключът към максимизиране на резултатите.

повече

Екипна и организационна ефективност

Често хората в организацията не поглеждат отвъд собствените си задължения. Резултатите от това са: компромиси в качеството, ескалиращи конфликтни ситуации, високи нива на стрес, ниска продуктивност и незадоволително обслужване на клиенти. „Обещания, обещания!™“ предлага на участниците провокиращо преживяване, което изгражда визия за единна организация работеща на принципа: "Екип от екипи".

повече

Корпоративни ценности и Лидерство на всички нива

Изграждането на дълготрайни бизнес отношения в среда на специфична корпоративна култура може да бъде голямо предизвикателство. „Съветът на мраморната звезда™“ предизвиква участниците да постигнат резултат на две сцени – печалба и ценности – защото начинът, по който постигаме резултатите, е толкова важен, колкото и самите резултати.

повече

Фокусиране върху нуждите на клиента

Всички наши усилия могат да се окажат напразни, ако не сме установили нуждите на клиента от самото начало. Върнете се назад във времето в Дивия Запад с „Каньонът на гърмящите змии™“ - симулация, която пресъздава предизвикателен бизнес сценарий, включващ променящи се пазарни условия, конкуренция и крайни срокове.

повече

Промяната като начин на работа

„Експедиция Кенгуру™“ учи чрез преживяване как да се възползваме от всички възможности, които средата и пазара ни предоставят, като същевременно работим под напрежение от крайни срокове и предизвикателно високи цели. Открийте позитивния ефект на отвореното отношение към промените, гъвкавото планиране и ефективното изпълнение, работейки в екип и оставяйки конкуренцията да диша праха ви в австралийската пустош!

повече

Управление на екипни срещи

„Завещанието на Лорд Девън“ е симулация, която дава възможност на участниците в рамките на цял ден активно да тренират използването на Седемте принципа за ефективно водене на среща, като постоянно получават обратна връзка и се усъвършенстват. Това динамично предизвикателство им поставя високи цели и кратки срокове, в среда, пренаситена от информация, паралелни проекти и постоянно увеличаващи се отговорности.

повече

Максимизиране на възможностите

Извличането на максимален резултат от всяка появила се възможност изисква наличие на практичен и гъвкав план съобразен с променливите пазарни условия. „Windjammer“™ предизвиква участниците да се възползват от максимално много възможности в условията на конкурентна среда и динамично променящ се пазар, при който умението да "плаваш" между неговите пикове и спадове определя крайния резултат - печалба или фалит.

повече

Коучинг подход при даване на Обратна връзка

„Откритието на Д-р Томас Рей“™ демонстрира как ефективното използване на коучинг подход от мениджърите може да насочи поведенията и културата в организацията в желана посока. Участниците са въвлечени в ангажиращо преживяване, което им дава възможност практически да тренират даването на обратна връзка чрез коучинг методи. Така, преминавайки през отделните етапи на предизвикателството, те постепенно подобряват коучинг уменията си .

повече

Използване силата на екипа

„Строителна компания Coral Banks”™ се фокусира върху важни умения като лидерство на всички нива, междуекипна и вътрешноекипна комуникация и ефективно управление на общи ресурси. Справянето с поставените от програмата предизвикателства води до сплотяване на екипа чрез постигане на резултати, изглеждащи невъзможни.

повече

Лична отговорност към резултата (Accontability)

Личната отговорност е ключът към устойчивия успех. Непремерените рискове, ниското качество, пренебрегването на правила и процедури са част от факторите, които определят крайния резултат. “Alpha Wave”™ поставя фокус върху изборите, които правим и показва последствията от тях върху личното представяне и това на компанията. А ако сме наистина отговорни към резултата, който доставяме, то има неща, които не можем да си позволим да не правим.

повече

Комуникация с ясни послания

„Configurations”™ е двучасово, силно ангажиращо преживяване, което в конкурентна среда предизвиква участниците да постигнат помежду си ясно разбиране колкото е възможно по-бързо и по-ефективно. Преживяването ще Ви предостави възможност да практикувате ключовите принципи на ефективната комуникация и обратната връзка.

повече

Безопасността като личен избор

„Безопасността като личен избор“™ е създадена с една единствена цел: да ангажира всеки служител да следва приетите процедури за безопасност във вашата компания, защото вярва в тях, а не само защото е длъжен да го прави. Програмата няма за цел да замени или промени настоящите програми за безопасна работа, а да им вдъхне живот.

повече

Бизнес проблематика

ДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ

ДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ

Даването и получаването на обратна връзка е част от живота ни, особено в работен контекст, когато се изисква да се постигат резултати. От стоя страна похвалите са важни за мотивацията и ангажираността на служителите.

прочетете

ЕДНА ПАНДЕМИЯ, НЕОЧАКВАНА ПРОМЯНА, НЕИЗБЕЖНА КРИЗА, НО И МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ – КАК ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ БИЗНЕСА В БЪДЕЩЕТО

ЕДНА ПАНДЕМИЯ, НЕОЧАКВАНА ПРОМЯНА, НЕИЗБЕЖНА КРИЗА, НО И МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ – КАК ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ БИЗНЕСА В БЪДЕЩЕТО

Дарвин твърди, че оцеляват тези индивиди, които се адаптират най-бързо към променящата се среда. Същото важи и за организациите.

прочетете

ОБИКНИ РАБОТНОТО СИ МЯСТО И ЩЕ ИМАШ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ – 7 ФАКТОРА, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ЩАСТИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО

ОБИКНИ РАБОТНОТО СИ МЯСТО И ЩЕ ИМАШ ЩАСТЛИВ ЖИВОТ – 7 ФАКТОРА, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ЩАСТИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО

„Хората цяла седмица чакат да стане петък, цяла година – да стане лято и цял живот - да са щастливи.“ - Умберто Еко. Защо да отлагаме, като може да бъдем щастливи още сега!

прочетете