поведения и нагласи

В много от ситуациите това, от което се нуждаят компаниите не е повишаване на знанията или подобряване на уменията, а промяна на поведението на своите служители. Сентенцията на Питър Дракър, че „организационната култура изяжда стратегията за закуска“ по красноречив начин демонстрира колко е важно поведението на всеки служител в организацията.

Устойчивата промяната на поведенията и нагласите на хората е изключително предизвикателство за всяка организация, но чрез прилагане на систематичен подход и използване на международно лицензираните поведенчески симулации на Eagle’s Flight, световният лидер в обученията за промяна на поведението, предизвикателството е преодолимо.

Вижте по-долу списък с поведенческите симулации, с които можем да въздействаме на нагласите и поведенията на служителите ви, насочвайки ги в желаната от вас посока. Ако не намирате това, което търсите, просто се свържете с нас, за да разработим индивидуално решение за вашите специфични нужди.


 

Планиране за резултати

Неефективните процеси се забелязват едва при отчитането на резултати… но тогава е късно. „Златото на пустинните царе“ е метафора на света, с който се сблъскваме всеки ден – свят на изключителна динамика, в който планирането, управлението на ресурси и ефективното преследване на цели са ключът към максимизиране на резултатите.

повече

Екипна и организационна ефективност

Често хората в организацията не поглеждат отвъд собствените си задължения. Резултатите от това са: компромиси в качеството, високи нива на стрес, ниска продуктивност и незадоволително обслужване на клиенти. „Обещания, обещания!™“ предлага на участниците провокиращо преживяване, което изгражда визия за единна организация.

повече

Изграждане на устойчиви взаимоотношения

Изграждането на дълготрайни бизнес отношения в среда на специфична корпоративна култура може да бъде голямо предизвикателство. „Съветът на мраморната звезда™“ предизвиква участниците да постигнат резултат на две сцени – печалба и ценности – защото начинът, по който постигаме резултатите, е толкова важен, колкото и самите резултати.

повече

Фокусиране върху нуждите на клиента

Всички наши усилия могат да се окажат напразни, ако не сме установили нуждите на клиента от самото начало. Върнете се назад във времето в Дивия Запад с „Каньонът на гърмящите змии™“ - симулация, която пресъздава предизвикателен бизнес сценарий, включващ променящи се пазарни условия, конкуренция и крайни срокове.

повече

Максимизиране на възможностите

„Експедиция Кенгуру™“ учи чрез преживяване как да се възползваме от всички пазарни възможности, когато работим под напрежение от крайни срокове и високо заложени цели. Открийте ефекта на гъвкавото планиране и ефективното изпълнение, работейки в екип и оставяйки конкуренцията да диша праха ви в австралийската пустош!

повече

Ефективно използване на ресурсите

Успешното управление на ресурсите и справянето с променливите пазарни условия изисква наличие на практичен и гъвкав план за оползотворяване на всяка появила се възможност. „Windjammer“™ предизвиква участниците да се възползват от максимално много възможности в условията на конкурентна среда и динамично променящ се пазар.

повече

Отговорност към резултата

Личната отговорност е ключът към устойчивия успех. Поемането на рискове, ниското качество, пренебрегването на правила и процедури са част от факторите, които определят крайния резултат. “Alpha Wave Jungle 3”™ поставя фокус върху изборите, които правим и показва последствията от тях върху личното представяне и това на компанията.

повече

Използване силата на екипа

„Строителна компания Coral Banks”™ се фокусира върху важни умения като лидерство на всички нива, междуекипна и вътрешноекипна комуникация и ефективно управление на общи ресурси. Справянето с поставените от програмата предизвикателства води до сплотяване на екипа чрез постигане на резултати, изглеждащи невъзможни.

повече

Комуникиране с ясни послания

„Configurations”™ е двучасово, силно ангажиращо преживяване, което в конкурентна среда предизвиква участниците да постигнат помежду си ясно разбиране колкото е възможно по-бързо и по-ефективно. Преживяването ще Ви предостави възможност да практикувате ключовите принципи на ефективната комуникация и обратната връзка.

повече

Безопасността като личен избор

„Безопасността като личен избор“™ е създадена с една единствена цел: да ангажира всеки служител да следва приетите процедури за безопасност във вашата компания, защото вярва в тях, а не само защото е длъжен да го прави. Програмата няма за цел да замени или промени настоящите програми за безопасна работа, а да им вдъхне живот.

повече

Бизнес проблематика

Осмелете се да се провалите!

Осмелете се да се провалите!

Най-ценните уроци в живота идват с гръм и трясък и често ни сварват неподготвени. Това е чудесна възможност да помислите какво можете да извлечете от ситуацията.

прочетете

Кой тип корпоративна култура помага на милениалите да успяват

Кой тип корпоративна култура помага на милениалите да успяват

Какво изискват представителите на поколение Y, за да се чувстват ангажирани и приобщени на работа прочетете тук!

прочетете

Задържане на знанието: етап Подготовка

Задържане на знанието: етап Подготовка

Продължение на статията на Шейла Андерсън "Що е то явлението Отслабване на спомена за наученото".

прочетете