Цялостни решения

Комуникационна академия

70% от организационната ефективност се определя от качеството на комуникация в компанията. Звучи вярно, но, настрана от научните проучвания, не е ли по-истинно, че в крайна сметка винаги всичко опира до комуникация?

Водени от тази осъзнатост, изградихме Комуникационната академия въз основа на важността, която имат междуличностните отношения във всяка от сферите на нашия живот, в това число и в работна среда. В изцяло иновативен формат Академията предлага възможността да бъдат развити както знанията, така и уменията на участниците, свързани с тяхната ефективна комуникация с останалите.

Нашето вярване е, че стабилните промени в поведението на всеки от нас се случват постепенно и с определени усилия. Ето защо Комуникационната академия се състои от седем модула с обща продължителност от единадесет месеца. В рамките на това време участниците имат възможност:

  • да разберат в детайли ключови аспекти от междулиностната комуникация;
  • да проследят и анализират комуникацията, в която участват;
  • да се изправят пред поредица от предизвикателства, свързани с развиването на различни умения;
  • да получават постоянна връзка от водещия консултант, чиято подкрепа е с водещо значение в процеса на промяната.

Програмата съдържа и допълнителни инструменти, сред които въпросници, измерващи необходими умения, материали за самостоятелна подготовка, казуси и симулации на партньорите ни от Eagle’s Flight. В резултат от положените усилия участниците добиват не само изцяло нов поглед върху междуличностната комуникация, но и целия необходим и действащ набор от знания и умения.

Програмата е подходяща за служители от всички нива в организацията и не се влияе от предходен опит и преминати обучения на сходни теми. Модулите от академията могат да се комбинират по различен начин или да се използват самостоятелно и са най-ефективни, когато са съчетани с инструменти за насърчаване и задържане на новите знания и умения.

Планиране, координиране, делегиране, мотивиране… Представете си, че това са основните разклонения на дървото на ефективната комуникация. Научете повече за цялостния подход и за инструментите, на база на които бихме могли да създадем за Вас изцяло персонализирана Комуникационна академия, съобразена с дългосрочната стратегия и специфичните нужни на Вашите отдел и организация. Свържете се с нас!