Целеви групи

Мениджъри и лидери

Като отговорници за развитието, внедряването и следването на стратегията на една компания, мениджърите заемат ключова роля в организацията. Освен това те имат и отговорността да мотивират, развиват и обучават членовете на своя екип. В зависимост от приоритета на тези свои функции, мениджърите трябва да притежават букет от качества, включително и лидерски.

В зависимост от своя опит, конкретни отговорности и позиция в йерархията на компанията, можем да обособим няколко групи мениджъри и лидери: Новоназначени мениджъри, Среден мениджмънт, Висш (стратегически) мениджмънт, като решенията на In Your Hands са подходящи за всяка една от тях.

Ние поставяме фокуса, обаче, не върху позицията на мениджъра, а върху специфичните умения, които са му нужни: да управлява хора, да управлява процеси и ресурси или да управлява стратегия. Освен върху уменията, ние работим и върху нагласите, които правят мениджърите и лидерите продуктивни, както и върху разбирането им за голямата картинка на бизнеса, което им е нужно за да са ефективни в работата си.

Изберете конкретната област на развитие, която считате, че би била полезна за Вашите мениджъри и лидери и вижте препоръчаните решения.
 

Бизнес проблематика

Лидерството и емоционалната интелигентност: ползата от емоциите

Лидерството и емоционалната интелигентност: ползата от емоциите

Изразяването на чувствата по различни начини е част от живота ни като човешки същества. Вижте защо емоциите ни са важни и в работните отношения!

прочетете

Шест стъпки за изграждане на по-силна корпоративна култура

Шест стъпки за изграждане на по-силна корпоративна култура

Изграждането на силна корпоративна култура е огромно предизвикателство за всеки лидер. Вижте как да се справите с него само в шест лесни стъпки!

прочетете

Как да построим високопроизводителен екип

Как да построим високопроизводителен екип

Вижте кои са седемте елемента, по които бихте могли да изградите стандарт, който ще издигне представянето на екипа ви до световна класа!

прочетете