Мисия

Със своя 10-годишен опит в сферата на обученията IN YOUR HANDS е приела да изпълнява следните роли в бизнеса и в обществото:

  • Да бъде част от процесите, които дават свобода на хората да изберат какви да бъдат и накъде да вървят;
  • Да насърчава личностното развитие, черпейки мотивация от идеята, че най-добрият начин да учиш е като учиш другите.
  • Да се стреми да оставя положителна промяна след себе си.
  • Да бъде необикновена и непрекъснато подобряваща се по отношение на своите дейности и инструментариум.
  • Да вплита в работните процеси енергични елементи, показвайки на обучаваните, че освен полезно,  ученето може да бъде и забавно.

 

Ценности

За да следват членовете на екипа тази мисия и да бъдат фактор за положителна промяна, всяка тяхна стъпка е осмислена от следните лични и професионални ценности:

  • Позитивизъм и добронамереност;
  • Ефективост и организираност;
  • Отговорност и доверие;  
  • Компетентност и надеждност;
  • Амбициозност и иновативност.