Целеви групи

Организация

Организацията, като обединяващ елемент на всички - мениджъри, търговци, експерти и таланти - е важно да притежава редица характеристики, които да ѝ помагат в развитието. От организацията ние очакваме да се държи като един организъм, да се движи синергично в една посока, да бъде един силен екип от екипи, в който комуникацията тече бързо и води до резултати, поведенията на всички в нея да показват еднозначно, че ценностите  и целите й са приети и споделени.

Същевременно изграждането и развитието на определена стратегия и визия, конкурентно предимство, процеси също е от изключителна важност, както за позицията на компанията на пазара, така и за привличане и задържане на ключовите хора. Съществува и рискът нашите служители да не са ангажирани към целите на организацията или да разбират по различен начин нейните стратегически приоритети. Ако не изясним тези подводни камъни или не разберем къде по пътя на развитието на нашата организация се намираме, то ставаме лесна плячка за конкуренцията.

В In Your Hands разполагаме с инструменти, чрез които можем да съдействаме за: определяне на настоящо и желано ниво на организационна култура, споделеност и разбиране комуникиране и насърчаване на желани поведения, трансформация на вътрешноорганизационната култура, развитие и внедряване на корпоративна стратегия и конкурентно предимство, усъвършенстване на процеси.

Изберете по-долу бутона с конкретната област на развитие, в която желаете да инвестирате и вижте препоръчаните решения.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ нa компании, приложили нашите решения за справяне с различни организационни предизвикателства.

Бизнес проблематика

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

Бизнесът се променя и то с много динамични темпове, а това носи със себе си нови предизвикателства пред компаниите. Запознайте се с най-актуалните HR тенденции, които да очакваме през 2019 година.

прочетете

Не търсете решения, създавайте ги!

Не търсете решения, създавайте ги!

Лидерството може да бъде тежко бреме. Най-трудно е, когато трябва да вземете решения в „сивите зони“ – ситуации, в които вие и колегите ви сте забуксували.

прочетете

Предизвикателство: лидерите от поколение Y

Предизвикателство: лидерите от поколение Y

Хората от поколението Y са голямо предизвикателство пред организациите, които искат да развиват лидери. Как да се справите с тях прочетете в статията!

прочетете