Цени за провеждане на обучение (фасилитиране):          

СТАНДАРТНА ЦЕНА - 2500 лв. без ДДС

*Важи за провеждане на обучение през цялата година, освен за месеците с промоционална цена и при спешни поръчки.

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА – 2000 лв. без ДДС

*Важи за провеждане на обучение в месеците: януари, февруари, август и септември 

ЦЕНА „СПЕШНА ПОРЪЧКА“ – 3000 лв. без ДДС

* Важи при одобрение на офертата в по-кратък срок от 2 седмици преди провеждане на обучението.

 

ОТСТЪПКИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

In Your Hands предлага гъвкави условия на плащане, съобразени с финансовите политики на корпоративните ни клиенти.

Допълнителни отстъпки могат да бъдат предложени на база обем, дългосрочно партньорство, авансово плащане и други специфични условия.

 

УСЛОВИЯ:

* Посочените цени важат за един обучителен ден (8 астрономически часа с включени почивки). Един ден е минималната мерна единица, която се таксува, независимо от реалната ангажираност на консултанта в рамките на този ден.

*Посочените цени важат за група от до 18 участници. При по-големи групи могат да бъдат начислени допълнителни такси в зависимост от спецификата на програмата. При провеждане на обучение с бизнес симулация или поведенческа симулация ограниченията в броя на участниците зависят от логистичните изисквания на всяка отделна симулация.

*При провеждане на обучение с бизнес симулация или поведенческа симулация към посочените цени за провеждане (фасилитиране) на обучение се начисляват и лицензионни такси на участник, които варират в зависимост от избраната симулация.

*Посочените цени НЕ включват: ДДС, наем на зала и оборудване за провеждане на обучението, транспортни разходи и разходи за настаняване на тренинг екипа на IN YOUR HANDS при обучения извън София.

Свържете се с нас за оферта и повече детайли.

IN YOUR HANDS си запазва правото да променя цените и условията посочени на сайта.