ЦЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ (ФАСИЛИТИРАНЕ):  

СТАНДАРТНА ЦЕНА - 2500 лв. без ДДС
*Важи за провеждане на обучение през цялата година, освен за месеците с промоционална цена и при спешни поръчки.
 
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА – 2000 лв. без ДДС
*Важи за провеждане на обучение в месеците: януари, февруари, август и септември  
 
ЦЕНА „СПЕШНА ПОРЪЧКА“ – 3000 лв. без ДДС
* Важи при одобрение на офертата в по-кратък срок от 2 седмици преди провеждане на обучението. 
 

ОТСТЪПКИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

In Your Hands предлага гъвкави условия на плащане, съобразени с финансовите политики на корпоративните ни клиенти.
 
Допълнителни отстъпки могат да бъдат предложени на база обем, дългосрочно партньорство, авансово плащане и други специфични условия.
 

УСЛОВИЯ: 

  • Посочените цени важат за един обучителен ден (8 астрономически часа с включени почивки). Един ден е минималната мерна единица, която се таксува, независимо от реалната ангажираност на консултанта в рамките на този ден.

 

  • Посочените цени важат за група от до 18 участници. При по-големи групи могат да бъдат начислени допълнителни такси в зависимост от спецификата на програмата. При провеждане на обучение с бизнес симулация или поведенческа симулация ограниченията в броя на участниците зависят от логистичните изисквания на всяка отделна симулация. 

 

  • При провеждане на обучение с бизнес симулация или поведенческа симулация към посочените цени за провеждане (фасилитиране) на обучение се начисляват и лицензионни такси на участник, които варират в зависимост от избраната симулация. 

 

  • Посочените цени НЕ включват: ДДС, наем на зала и оборудване за провеждане на обучението, транспортни разходи и разходи за настаняване на тренинг екипа на IN YOUR HANDS при обучения извън София.
 
Свържете се с нас за оферта и повече детайли.
 
IN YOUR HANDS си запазва правото да променя цените и условията посочени на сайта.