Светът на бизнеса се разраства, а наред с това и конкуренцията става все по-ожесточена. За организациите е все по-наложително да увеличават броя на проектите, по които работят. За съжаление същите тези организации не разполагат с достатъчно подготвени ръководители на проекти, които да се справят с работата. В този двудневен семинар участниците ще усвоят и ще упражнят използването на инструменти и техники, които са в основата на успешното ръководене на проекти.

 

Работейки по всеки от проектите заедно и ефективно, всеки от екипа е нужно да борави с общ език и да има ясно разбиране за очакваните резултати. Обучителната програма е разработена за личности с обширни, малко или никакви знания за ръководенето на проекти, които са част от екипа, отговорен за управлението на проекти; личности с желание да научат повече за ръководенето на проекти или такива, на които им предстои пренасочване към ръководене на проекти.

Управлението на проекти изглежда толкова лесно, ако всеки изпълнява задълженията си.  Но променящите се изисквания, конкурентните приоритети и неочакваните стечения на обстоятелствата обикновено забавят дори най-обмисления проект. Участниците ще преминат през различни предизвикателства, които излагат на риск крайните им резултати. Управлението на риска и съставянето на план Б са едни от ключовите умения в програмата.

По време на първия от дните, разделени на малки екипи, участниците ще работят върху проект, ще изграждат фундаментални способности и ще упражняват в реална ситуация вземането на решения. Всичко това ще осъществяват в безрискова среда, разсъждавайки върху следните ситуации:

 • Издигане на ролята и въздействието на проекта върху цялостната дейност на организацията;
 • Разбиране на ролята, отговорностите и нуждите на членовете на екипа;
 • Идентифициране и прилагане на инструменти за ръководене на проекти, които са от критична важност за успеха на проекта;
 • Разпознаване на свързаните с проекта дейности в границите на организацията;
 • Идентифициране и прилагане на комуникационни инструменти, които са критически важни за успеха на проекта.

След успешното завършване на програмата, участниците ще имат знанието да определят параметрите на проектите и поръчките, които влизат в тях; да прилагат плана на проектите, да управляват внедряването на проектите в цялостната дейност на организацията и да допринесат за пълноценното им завършване.

Ден първи

Съдържание на програмата

 • Основни принципи и ключови концепции в управлението на проекти
 • Жизнен цикъл на проекта
 • Бизнес казус /добри практики/
 • Роли в проекта
 • Планиране на работата по проекта
 • Структуриран план на проекта
 • Планиране, ресурси и план на разходите
 • Справяне с рисковете
 • Управление на проекта и контрол
 • Цялостност на проекта
 • „Lessons learned”
 • Симулация на проект

Ново знание

 • Ключови термини в управлението на проекти
 • Процес на управлението на проекти
 • Процеси, добавящи стойност
 • Въздействие върху удовлетворението на служителите
 • Оценка на дейността по проекта
 • Оценка на принципите на проекта
 • Идентифициране и привличане на заинтересованите от проекта
 • Разбиране и създаване на разбивка на всички дейности по проекта

 

Работейки заедно, участниците увеличават своята осведоменост за комплексната същност на организацията, ориентирана към проекти. В същото време те разбират какво им коства да постигнат желаните резултати, както и как да приложат своите нови знания и умения в реалната работна среда.

Ключови резултати

Участниците се учат да:

 • Проследяват критичната информация, която може да бъде пагубна за проекта;
 • Провеждат продуктивни срещи по проекта;
 • Управляват промяната в рамките на проекта;
 • Развиват интегриран план на проекта, включващ реалистични обхват, графици, бюджет и рискове и превръщане на плана в успешно действие.

 

Ключови концепции

 • Триъгълник на управлението на проекти;
 • Дефиниция за проект;
 • Принципи на проекта и напасването им към бизнес казуса;
 • Създаване на разбивка на всички дейности по проекта;
 • Прехвърляне на собственост върху задачите;
 • Мрежова логика (диаграми) за показване на зависимостта между задачите;
 • Диаграма на Гант, онагледяваща времевото разписание на проекта;

 

Ден втори

Бизнес симулация – Celemi Cayene

Подгответе служителите си за предизвикателствата в работата по проекти.

 

Компания току-що е приключила голям проект и след оценката му се оказва, че той не е донесъл първоначално очакваната бизнес стойност. Надхвърлени са бюджета и срока за изпълнение и изглежда, че както спонсорите на проекта, така и крайните потребители, не са много доволни от резултата. Участниците се връщат назад във времето, за да се опитат да идентифицират предизвикателствата и да осигурят по-добър резултат на проекта.

“Казват, че човек се учи от грешките си. Това е вярно само ако разбира какво се е случило.”

Участниците диагностицират признаците и симптомите на потенциални проблеми, на които трябва да дадат най-добро решение в условия на ограничени ресурси. Сюжетът следва типично имплементиране на нова ERP система. Въпреки това, предизвикателствата са универсални и лесно разпознаваеми. Например:

Основните заинтересовани лица не са ангажирани. Ще привлечете тяхното внимание или ще се доверите на вашата преценка?

 • Възникват нови идеи. Ревизирате обхвата на проекта или се придържате към плана?
 • Проектният екип е претоварен. Предприемате бързи действия или правите методични промени?
 • Това, което реално се случва по проекта, не съответства на бюджета и срока. Коригирате цифрите или коригирате амбициите?

Участниците скоро осъзнават, че не може непрекъснато да се угажда на всеки. Изкуството в проектната работа е да се балансират нуждите на основните заинтересовани лица: спонсори и мениджмънт; екипа, който реализира проекта; крайните потребители в органзиацията. Единствено по този начин може да се създаде максимална стойност за бизнеса.

 

Ключови резултати от симулацията

Celemi Cayenne™ е ценна подготовка за предизвикателствата, свързани с работата по проекти. Участниците излизат от обучението с:

 • умения да балансират нуждите на различните групи заинтересовани лица;
 • умения да определят и използват ключови измерители на представянето;
 • повишена способност да идентифицират признаците и симптомите на потенциални клопки в проектите;
 • по-добро разбиране и готовност за работа по текущи проекти.

 

Факти

Материали
Настолна бизнес симулация

Брой на участниците
До 3-4 участници в екип.  От 12 до 30 участници

Участници
Всеки, който е въвлечен в работа по проекти:
-    Subject matter експерти;
-    Членове на екипи;
-    Проектни мениджъри;
-    Спонсори на проекти;
-    Обучители;
-    Координатори.

Продължителност 
2 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands и Celemi

Езици
Български, Английски