Пътната карта „Коучинг и управление на представянето“ е създадена от нашите международни партньори Eagle’s Flight Канада с цел да онагледи основните стъпки за постигане на ефективна и положителна промяна в организационното представяне.

Роли Мениджъри/Лидери Човешки ресурси
Област на развитие Мениджмънт и Лидерство Продуктивни нагласи Бизнес разбиране
Тип на материала Инфографики
SHARE Email Facebook Linkedin Twitter Google

Преглед на материала

Полезни материали

Roadmap_Coaching-and-Performance-Management.pdf - разгледайте