продажби

Същността на продажбите се променя в синхрон с промяната в нуждите и навиците на потребителите. Лесният достъп до информация и големият избор на алтернативи създават нужда от професионален, консултативен, ориентиран към специфичните нужди на клиента подход в процеса на продажба. Профилът на нискообразования, талантлив търговец във все повече индустрии отстъпва пред високообразования, професионален търговец. За да гарантират наличието на професионални търговски компетенции в своите търговски екипи, компаниите трябва да направят стъпки за интегриране на системен подход на обучение, защото талантът вече не е достатъчен.

Разделили сме обучителните си програми в три основни насоки: Умения за продажби към бизнес клиенти (B2B), към крайни клиенти (В2С), и умения за управление на търговските екипи.

Изберете един от трите основни фокуса, върху който ви е нужно да работите с вашите търговци и търговски мениджъри, за да видите списък с тематичните ни обучения, които можем да ви предложим. Ако не намирате това, което търсите, просто се свържете с нас, за да разработим индивидуално решение за вашите специфични нужди.

Стратегически продажби

Симулацията помага на търговците да разсъждават стратегически за клиентите и конкурентите, избирайки само най-продуктивните и печеливши възможности за продажба. CELEMI Sales Endeavour™ ще помогне на вашия търговски екип да увеличи продажбите, да подобри коефициентите на превръщане и да намали времето до затваряне на сделка.

повече

Ефективни търговски преговори

Това обучение е насочено към овладяване на цялостен подход за водене на преговори в няколко лесни стъпки. Участниците обсъждат, упражняват и прилагат конкретни техники за преговаряне с различни типове клиенти. В резултат от програмата компанията постига по-добре подготвени търговци или служители, които водят преговори.

повече

Бизнес проблематика

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Поставяйте си добре формулирани търговски цели

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Поставяйте си добре формулирани търговски цели

Целеполагането изостря вниманието ви, дава ви посока и ви прави много по-способни да постигате това, за което мечтаете, вместо да го гледате отстрани.

прочетете

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Анализирайте пазара, конкурентите и клиентите (Част II)

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Анализирайте пазара, конкурентите и клиентите (Част II)

В тази част ще ви запознаем с PEST анализа - следващия надежден инструмент от поредицата ни за анализ на пазара, клиентите и конкуренцията ви.

прочетете

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Анализирайте пазара, конкурентите и клиентите (Част I)

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Анализирайте пазара, конкурентите и клиентите (Част I)

Петата статия от рубриката за търговци е посветена на три интрумента, които ще ви помогнат да опознаете по-добре пазара, конкуренцията и клиентите.

прочетете