Целеви групи

Търговци

Търговската функция става все по-комплексна, защото тя изисква съчетание на редица умения - презентационни, водене на преговори, разработване на нови пазари, обслужване на клиенти. Да не забравяме и необходимостта от основни финансови познания, знание за бизнеса на нашия клиент и умението да общуваме с различни типове хора и да изграждаме дългосрочни бизнес взаимоотношения и лоялност. Списъкът не спира до тук. Но, ако търговската сила, с която разполагаме, ни представлява ежедневно пред нашите клиенти, и същевременно показва нашите конкурентни предимства пред тях, то необходимостта от тяхното обучение и развитие нараства.

Основният белег, по който се различават търговците и, който може да ни служи за отправна точка при планиране на тяхното развитие, е това на кого продават приоритетно. Продажбите към бизнес клиенти (B2B) или към крайни клиенти (В2С) изискват приоритизиране на определени умения. Мениджърите на търговските екипи също имат нужда от специфичен набор от умения, за да гарантират висока продуктивност на своите екипи.

Освен върху уменията, ние работим и върху нагласите, които правят търговците и техните мениджъри продуктивни, както и върху разбирането им за голямата картинка на бизнеса, което им е нужно, за да са ефективни в работата си. Умението ни да вдъхновяваме търговските екипи, също е важен елемент в подобряването на резултатите, които очквате от тях.

Изберете по-долу бутона с конкретната област на развитие, която считате, че би била полезна за Вашите търговци и техните мениджъри и вижте препоръчаните решения.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ нa компании, приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства на своите търговци и търговски мениджъри.

Бизнес проблематика

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Поставяйте си добре формулирани търговски цели

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Поставяйте си добре формулирани търговски цели

Целеполагането изостря вниманието ви, дава ви посока и ви прави много по-способни да постигате това, за което мечтаете, вместо да го гледате отстрани.

прочетете

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Анализирайте пазара, конкурентите и клиентите (Част II)

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Анализирайте пазара, конкурентите и клиентите (Част II)

В тази част ще ви запознаем с PEST анализа - следващия надежден инструмент от поредицата ни за анализ на пазара, клиентите и конкуренцията ви.

прочетете

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Анализирайте пазара, конкурентите и клиентите (Част I)

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Анализирайте пазара, конкурентите и клиентите (Част I)

Петата статия от рубриката за търговци е посветена на три интрумента, които ще ви помогнат да опознаете по-добре пазара, конкуренцията и клиентите.

прочетете