Индустрии

Услуги

Бързото развитие в последните години в сферата на услугите доведоха до необходимостта непрекъснато да се повишава качеството на предлаганите услуги и оперативната дейност. Успехът често зависи от по-глобална визия, по-качествено изпълнение, иновативност и търговска ефективност.

Основна характеристика на компаниите в сферата на услугите е зависимост им от знанието на служителите им. Ето защо ключово е развитието на техните компетентност и ноу-хау, както и необходимостта от висока ангажираност, ефективни процеси за развитие и висока лична ефективност са ключови. Необходимоста от оползотворяване на капацитета също не бива да се подценява. Всички изброени дотук изисквания в съчетание с изискванията за по-кратки срокове на изпълнение, по-ниски цени, по-висока добавена стойност от страна на клиентите, както и високата конкурентност на пазара изправят компаниите пред все повече предизвикателства.

В тази среда на динамика и постоянно повишаващи се изисквания ние помагаме на нашите партньори да превърнат предизвикателствата във възможности за развитие.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения или разгледайте с какво още можем да Ви бъдем полезни в различните ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители.
 

Бизнес финанси за нефинансисти

Celemi “Apples & Oranges” е бизнес симулация, чрез която участниците ще осъзнаят как ежедневните им решения влияят върху финансовите резултати, ще анализират ключови показатели на представянето и ще търсят възможни подобрения. В резултат се постига споделено разбиране как техният бизнес създава печалба и пазарна стойност.

повече

Бизнес проблематика

Не търсете решения, създавайте ги!

Не търсете решения, създавайте ги!

Лидерството може да бъде тежко бреме. Най-трудно е, когато трябва да вземете решения в „сивите зони“ – ситуации, в които вие и колегите ви сте забуксували.

прочетете

Какво е VUCA и как да се адаптирате към света на VUCA

Какво е VUCA и как да се адаптирате към света на VUCA

„Промяната е единствената константа“. Херакъл го е казал първи. Мисълта му обаче продължава да бъде актуална и в епохата на дигиталната революция.

прочетете

Колко важно е да виждате голямата картинка

Колко важно е да виждате голямата картинка

Служителите, които разбират стратегията на своята компания и как да я постигнат, са мотивирани да се развиват заедно със стратегическия план.

прочетете