Всеки път, когато някой служител…

 • Оставя телефона да звъни продължително, без да отговори…
 • Продължава да върши нещо друго, докато говори с клиент по телефона…
 • Трябва да звънне отново, защото е забравил да пита за…
 • Прави гримаси пред колегите си по адрес на клиента, с когото разговаря…
 • Помоли да повторят, защото е бил разсеян и не е разбрал…

…компанията губи възможности, бизнес, доверие.

Общуването по телефона днес взема превес над личните ни срещи с клиентите. И макар на пръв поглед да няма нищо сложно в това да се разговаря с клиентите по телефона, често се оказва предизвикателство да проведем въздействащ и ползотворен разговор.

9 от 10 клиента, останали неудовлетворени от отношението, което са получили по телефона, са склонни да преустановят работата си с компанията.

Обучението се фокусира върху основни принципи за повишаване на ефективността в телефонната комуникация. Темата представя в детайли професионалния подход към клиентите при общуване по телефона.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Ключови комуникативни умения при обслужване на клиенти по телефона;
 • Бариери пред ефективната комуникация по телефона;
 • Изразни средства в телефонната комуникация;
 • Личностни типове и стилове на комуникация с всеки от тях;
 • Справяне с емоциите в комуникацията по телефона.

 

Като краен резултат от програмата компанията постига:

 • По-доволни клиенти
 • По-добре подготвени служители за професионално представяне по телефона

Бизнес приложение

 • Използване на всички предимства на телефонното общуване за развитие на отношенията с клиентите на компанията
 • Постигане на по-високо качество на обслужване, което бива осигурено от служителите по телефона
 • Неутрализиране на негативните аспекти в комуникацията с клиенти по телефона

За кого е педназначена програмата

Обучението е подходящо за:

 • Оператори в Call center
 • Супервайзори в Call center
 • Специалисти „Връзки с клиенти“
 • Служители, които осъществяват и поддържат контакт по телефона от името на компанията

Ключови термини 

 • Личен комуникационен стил
 • Умения, необходими за професионална телефонна комуникация
 • Активно слушане. Задаване на въпроси
 • Типове клиенти и специфика в общуването с тях
 • Особености на входящите и изходящи телефонни обаждания

Факти

Формат
Групов тренинг с практически казуси, ролеви игри, екипни и индивидуални работни сесии

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой: 15 участници

Продължителност 
1,5 дни

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands

Полезни материали

Брошура "Обслужване на клиенти по телефона" разгледайте