Индустрии

Телекомуникации

Изменените възприятията за стойност на клиентите, разривните технологии и бързата трансформация на бизнес модели промениха лицето на телекомуникационната индустрия. Традиционния ТелКо бизнес модел се доказва като ненадежден за генериране на дългосрочна стойност за собствениците. Намаляващите маржове на печалба от продажбата на основните услуги прави задължително развитието на нови източници на приходи. Предлагането на дигитални услуги ще бъде „сърцето“ на новите телекомуникационни компании.

В тези условия на промяна ще спечелят тези компании, които съумеят най-добре да настроят бизнес модела си към новите пазарни изисквания, като най-трудната част традиционно е ангажирането на служителите към промените и трансформацията на организационната култура.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения.

Освен с тях, можем да Ви бъдем полезни и с много други тематики, които ще откриете структурирани според желаните от Вас ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители. Всяко решение ще бъде персонализирано за Вашите специфични нужди след запознаване с работния Ви процес и организационна култура.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ нa телекомуникационни компании, приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства.

Бизнес финанси за нефинансисти

Celemi “Apples & Oranges” е бизнес симулация, чрез която участниците ще осъзнаят как ежедневните им решения влияят върху финансовите резултати, ще анализират ключови показатели на представянето и ще търсят възможни подобрения. В резултат се постига споделено разбиране как техният бизнес създава печалба и пазарна стойност.

повече

Адаптиране на стратегията при променящи се пазари

В тази бизнес симулация шест компании участват в конкуренция помежду си за клиентите на един силно динамичен пазар. Участниците влизат в ролята на мениджърски екип, управлявайки различни отдели. Основното им предизвикателство е да създадат и успешно да реализират стратегия, с която да спечелят желания пазар, колкото и променлив да е той.

повече

Бизнес проблематика

Не търсете решения, създавайте ги!

Не търсете решения, създавайте ги!

Лидерството може да бъде тежко бреме. Най-трудно е, когато трябва да вземете решения в „сивите зони“ – ситуации, в които вие и колегите ви сте забуксували.

прочетете

Какво е VUCA и как да се адаптирате към света на VUCA

Какво е VUCA и как да се адаптирате към света на VUCA

„Промяната е единствената константа“. Херакъл го е казал първи. Мисълта му обаче продължава да бъде актуална и в епохата на дигиталната революция.

прочетете

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Разучете маркетинга и дистрибуционната политика на вашата компания

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Разучете маркетинга и дистрибуционната политика на вашата компания

Не се ограничавайте само до познанието, което имате за характеристиките на вашите продукти. Вижте защо е важно да ги познавате в дълбочина!

прочетете