Индустрии

Телекомуникации

Изменените възприятията за стойност на клиентите, разривните технологии и бързата трансформация на бизнес модели промениха лицето на телекомуникационната индустрия. Традиционния ТелКо бизнес модел се доказва като ненадежден за генериране на дългосрочна стойност за собствениците. Намаляващите маржове на печалба от продажбата на основните услуги прави задължително развитието на нови източници на приходи. Предлагането на дигитални услуги ще бъде „сърцето“ на новите телекомуникационни компании.

В тези условия на промяна ще спечелят тези компании, които съумеят най-добре да настроят бизнес модела си към новите пазарни изисквания, като най-трудната част традиционно е ангажирането на служителите към промените и трансформацията на организационната култура.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения или разгледайте с какво още можем да Ви бъдем полезни в различните ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители.

Бизнес проблематика

Не търсете решения, създавайте ги!

Не търсете решения, създавайте ги!

Лидерството може да бъде тежко бреме. Най-трудно е, когато трябва да вземете решения в „сивите зони“ – ситуации, в които вие и колегите ви сте забуксували.

прочетете

Какво е VUCA и как да се адаптирате към света на VUCA

Какво е VUCA и как да се адаптирате към света на VUCA

„Промяната е единствената константа“. Херакъл го е казал първи. Мисълта му обаче продължава да бъде актуална и в епохата на дигиталната революция.

прочетете

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Разучете маркетинга и дистрибуционната политика на вашата компания

5-ТЕ "П" В ПРОДАЖБИТЕ: Разучете маркетинга и дистрибуционната политика на вашата компания

Не се ограничавайте само до познанието, което имате за характеристиките на вашите продукти. Вижте защо е важно да ги познавате в дълбочина!

прочетете