Адастра

Адастра България е компания с 10 години опит в областта на бизнес анализа, интегрирането, управлението на качеството и складирането на данните на водещи компании по целия свят. Оперира основно във финансовия и телекомуникационния сектор, този на  продажбите и потреблението, както и в енергийния, комуналния, правителствения, здравния и образователния сектор. Компанията е част от Адастра Груп Холдинг, Канада, и имат над 800 служители в цял свят.