Ер Ликид

Дейността на Ер Ликид на българския пазар започва през 1999 г. с един завод и около 40 служители. Днес Ер Ликид България оперира с 3 модерни производствени бази с повече от 80 служители на 4 локации. Обслужва над 800 клиента всеки ден, предлагайки им технически газове с приложение в различни сфери на индустрията.