Алианц Банк България

Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 година под името ТБ „България инвест“. На 13 октомври 2003 година приема името на основния си акционер – Алианц България Холдинг. 
Тя предлага своите продукти в повече от 100 финансови и бизнес центъра в цялата страна. Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции.