Аматас

Аматас/Amatas предлага управляеми услуги по киберсигурност от 2016 г. и е доверен партньор на организации в България, Западна Европа, Африка и Северна Америка, с клиенти във финансовия, високотехнологичния, индустриалния и здравния сектор. Мисията на компанията е да помага на организациите да развиват своя потенциал, изправяйки се уверено срещу кибер-заплахите, като разполага с професионален екип с международно призната сертификация от експерти по киберсигурност, етични хакери и правни консултанти, които работят с амбицията да променят света на киберсигурността чрез иновативен микс от технологии, продукти и услуги, намирайки баланса между автоматизирани и ръчни процеси и дейности за постигане на високо ниво на защита.