Анджелини Фарма България

Angelini има над 50 години опит в областта на научноизследователската и развойната дейност във фармацевтичния сектор. Продукцията е предназначена за всички световни пазари. Всички заводи използват най-съвременна технология със системи за автоматизирано управление и контрол. От специално значение в целия процес са анализът и контролът на качеството, започвайки от суровините. Опазването на околната среда и защитата на здравето на работно място са основни фактори за по-нататъшното подобряване на производствените дейности на Angelini.