Аурубис

Аурубис е водещата интегрирана група за производство на мед и е най-големият преработвател на мед в света. Годишно произвежда 1 млн. тона медни катоди и различни медни продукти от тях. Клиентите на Аурубис са компании от областта на медопреработването, елетроинженерството, електрониката и химическата индустрия.