БГ Агро

„БГ АГРО“ АД е водеща българска компания, специализирана в производството на едро земеделие, търговия, съхранение, спедиция, транспорт на селскостопанска продукция и професионални консултации в тези области. Тя е лидер на зърнения пазар, един от най-големите земеделски производители в страната, надежден бизнес партньор на български и световни компании в агробизнеса. „БГ АГРО” АД контролира управлението на дъщерни дружества, обезпечаващи пълния комплекс дейности от производството на земеделска продукция до реализацията ѝ на крайни пазари.