Бош Инженеринг Център София

Бош Инженеринг Център София е част от „Роберт Бош“ ЕООД и Група Бош, водещ световен доставчик на технологии и услуги за автомобилната индустрия. В Инженерния център се разработват иновативни софтуерни технологии в области като системи за помощ на водача, автоматизирано шофиране, изкуствен интелект (AI) и електромобилност.