ДЗИ - Общо Застраховане

Държавният застрахователен институт (ДЗИ) е създаден със закон през 1946 г. През февруари 1997 г., в съответствие със Закона за застраховането се създава "ДЗИ - Общо застраховане" АД като акционерно дружество с акционери "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" АД и Банка ДСК. Компанията се обособи в самостоятелно дружество от 1 юни 1998 г. с лиценз за застрахователна и презастрахователна дейност по общо застраховане.