Далкия Енерджи Сървисиз

Далкия Енерджи Сървисиз е компания, специализирана в управлението на енергии на местно ниво в Европа. Компанията има за цел да разшири в цялата страна пълната гама от услуги, предназначени за оптимизиране на енергийните и екологични показатели на съоръженията на нейните клиенти: технически, финансов и социален инженеринг, покупка на енергия, поддръжка и мулти-технически услуги, глобално управление на сгради.