Дънди Прешъс Металс

Компания с над 50-годишна история. Дънди Прешъс Металс Челопеч е част от международната минна компания Дънди Прешъс Металс Инк. Компанията произвежда меден концентрат за преработка в Намибия. В Дънди Прешъс Металс Челопеч  работят над 1000 служители.