Е.ОН

Е.ОН България продажби е част от ЕНЕРГО ПРО от края на 2012 г. Компанията развива дейност в сферите на разпределението на електрическа енергия (ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД), снабдяването с електрическа енергия (ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД), търговията с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група (ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД).