ЕВН

EVN България е създадена през 2005 г. и е част от EVN AG – водеща австрийска енергийна компания. Приоритет на EVN България е следването на световните тенденции за устойчиво развитие, енергийна ефективност и минимален екологичен отпечатък на своята дейност.