Изи Асет Мениджмънт

Изи Асет Мениджмънт АД или Изи Кредит (Easy Credit), както е по-известна чрез търговското си наименование, е основана през 2005 г. и оперира в сферата на небанковите потребителски кредити. Разполага с мрежа от над 3000 консултанта и повече от 130 офиса в цялата страна. В международен план компанията развива дейност още в в Украйна, Румъния и Полша.