Индустрии

FMCG

Бизнесът с бързооборотните стоки е симбиоза между производство и търговия, което изисква от нас да се стремим към паралелна ефективност на двете полета – производство и управление. Това означава, че докато развиваме процеси в производството, сред които Lean, постоянни подобрения (Continuous improvements), оптимизиране на ресурсите, ефективно управление на складовите наличности и т.н., трябва и да управляваме по правилния начин продажбите и работата „на полето” – развитие и управление на ключови клиенти, качество на обслужването, навлизане на нови пазари или внедряване на нови продукти. Утъпканите пътеки все по-рядко дават резултатите, които даваха преди време, и това тласка индустрията към постоянно търсене на иновативни стратегии и развитие на търговските екипи. През последните години компаниите осъзнаха, че единствения начин да постигнат желаната синергия е чрез споделено разбиране на визията между отделите и ръководството и чрез ефективното й комуникиране на всички нива.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения.

Освен с тях, можем да Ви бъдем полезни и с много други тематики, които ще откриете структурирани според желаните от Вас ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители. Всяко решение ще бъде персонализирано за Вашите специфични нужди след запознаване с работния Ви процес и организационна култура.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ нa компании, приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства.

Бизнес финанси за нефинансисти

Celemi “Apples & Oranges” е бизнес симулация, чрез която участниците ще осъзнаят как ежедневните им решения влияят върху финансовите резултати, ще анализират ключови показатели на представянето и ще търсят възможни подобрения. В резултат се постига споделено разбиране как техният бизнес създава печалба и пазарна стойност.

повече

Ритейл

Четири компании се състезават за клиенти в изключително конкурентна и бързопроменяща се пазарна среда. Участниците в симулацията влизат в ролята науправленски екипи, които се конкурират на базапродукти, асортимент и цена. Те трябва да вземат правилните решения, които ще задоволят нуждите на клиента и ще осигурят желаната печалба.

повече

Бизнес проблематика

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Повече от всякога хората имат нужда да вярват, че са част от организация, която мисли за здравето и благополучието на служителите си не само на хартия, а преди всичко на практика.

прочетете

ДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ

ДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ

Даването и получаването на обратна връзка е част от живота ни, особено в работен контекст, когато се изисква да се постигат резултати. От стоя страна похвалите са важни за мотивацията и ангажираността на служителите.

прочетете

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

Бизнесът се променя и то с много динамични темпове, а това носи със себе си нови предизвикателства пред компаниите. Запознайте се с най-актуалните HR тенденции, които да очакваме през 2019 година.

прочетете