Първа Инвестиционна Банка

Първа инвестиционна банка АД е учредена през 1993 г. в София. Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания.