Гедеон Рихтер

Гедеон Рихтер АД е една от водещите фармацевтични компании в Унгария. Съвременните препарати, произвеждани от компанията майка и нейните дъщерни фирми в пет държави, от които и България, достигат до 100 страни по цял свят, благодарение на собствена пазарна мрежа, а изследователският екип наброява 800 души.