Гопет Транс

Гопет Транс е спедиторска компания с офиси и представителства в 5 държави в Европа. В България присъства от 1995г. като предлага транспортни услуги, осигурявайки връзките между фирми износители и вносители от Западна Европа и Скандинавия с техните партньори и представители на Балканите.