Център за Развитие на Човешките Ресурси

Център за Развитие на Човешките Ресурси е компания на повече от 15 години, която се утвърждава като успешна национална структура за управление на европейски образователни програми. Част от тях са секторните програми „Коменски”, „Леонардо да Винчи”, „Еразъм”, „Грюндвиг” и „Учебни визити”, а от 2014г. администрира успешно и „Еразъм+”.