Индустриален Холдинг

Индустриален холдинг България е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията. Акциите се търгуват от август 1998 г. и до днес са на една от най-ликвидните позиции. Основните инвестиции са насочени в морски транспорт, кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.