КРКА

КРКА е една от водещите генерични фармацевтични компании в света с адрес на управление в Словения. Компанията има 60-годишни традиции в производството и продажбата на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, без лекарско предписание и ветеринарномедицински продукти.