КВС България

Компанията принадлежи към водещите производители на семена в световен мащаб. KWS е представена на всички важни пазари със собствени селекционни и изпитващи центрове. Всички дейности и съоръжения за производство и преработка на семена са насочени към добив на семена с най-високо качество. KWS произвежда нови сортове от повече от 160 години- с най-високо качество и вече в повече от 70 страни по света.