Нет ИС

НЕТ ИС САТ е лицензиран телекомуникационен оператор от 1997 г. и е с над 15 години опит на българския пазар. Компанията специализира в предлагането на индивидуални бизнес решения, които включват предоставяне на оптичен или безжичен Интернет достъп, фиксирана телефонна услуга, изграждане на виртуални частни мрежи (VPN), управление, администриране и защита на мрежи и информация. НЕТ ИС САТ е част от холдинговата структура ВМ Финанс Груп.