Ей Си Нилсън

ACNielsen е световен доставчик на маркетингови проучвания, информационни услуги, аналитични системи и инструменти. Компанията оперира в повече от 100 страни по света, включително и в България.