Обединена Българска Банка

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена  Българска Банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Обединена Българска Банка е част от финансовата група на Националната банка на Гърция, която извършва успешна дейност повече от 160 години.