Оушън Инвестмънтс

Ocean Investments e група от компании, зад която стои екип от специалисти и експерти със солиден опит и която инвестира в бизнеси на идейна фаза или стартъп компании в начален етап на развитие, като осигурява екип и бизнес стратегия по пътя към реализация на амбициите за развитие на предприемачите. Фокусът за бъдещите инвестиции е в 3 основни направления: киберсигурност и блокчейн, дигитализация в здравеопазване, както и недвижимите имоти от ново поколение. Стремежът на групата и нейния собственик Атанас Симеонов е да прави бизнес с кауза, като инвестира приходите си в България и повишава качеството на живот в страната.