Трейс Груп Холд

"Трейс Груп Холд" АД е публично дружество от месец декември 2007 г. Компанията концентрира всичко в областта на строителството и свързаните с него дейности. Изпълнява големи обществени проекти в областта на инфраструктурата,  околната среда, благоустройството и хидро-техническото строителство, енергетиката и строителството на сгради.  В пазарния му дял влизат инвестиции, външна търговия и логистика.