Таулиа България

Таулиа е една от установените на световния пазар технологични компании във FinTech индустрията. Основна дейност е разработката и поддръжката на SaaS платформа, която предоставя възможности за гъвкаво разплащане на фактури във веригата на доставки, е-фактуриране и портали за клиенти.