IN YOUR HANDS е иновативна обучителна компания, специализирана върху развитието на компетенциите на мениджърите, търговците и служителите от всички останали функции с цел подобряване на представянето им. Решенията ни работят на ниво знания, умения, нагласи, продуктивни поведения и цялостно бизнес разбиране. Използваме международно лицензирани инструменти и ноу-хау, включително динамични тренинг програми, бизнес симулации, поведенчески симулации и коучинг.

Искрено вярваме, че чрез нашите обучения, ние палим искрата на положителната промяна. Ние създаваме „аха“ моменти – там се случва промяната, там хората се вдъхновяват да вършат работата си по-добре и да бъдат по-ефективни лидери. Ние не правим просто корпоративни обучения – ние сме отдадени да разкрием потенциала, който всеки един от участниците притежава. За нас е важно да сме сигурни, че хората са вдъхновени да използват новите знания в практиката.

Ако сте любопитни какво стои зад името и логото ни, то в тази ПРИТЧА можете да откриете отговорите на тези въпроси..., а и вероятно на много други.

Нива на учене

Ние ясно разбираме, че хората учат по различен начин и имат нужда от различни неща, за да подобрят представянето си. Затова и обученията ни са така построени, че да доставят на участниците комплексно и същевременно забавно и ангажиращо учене. Спрямо специфичните нужди на клиента и участниците, ние създаваме обученията си така че да:

 • Дават нови практични и релевантни за реалността на участниците знания;
 • Предоставят възможност на място да се практикуват и развиват нови умения;
 • Изграждат желани нагласи и продуктивен начин на мислене;
 • Провокират промяна на поведенията на участниците, т.е. да започнат да правят нещата различно, когато се върнат на работното си място;
 • Разбират голямата картина на бизнеса, за да знаят как точно да допринесат за неговия успех, през функцията, която изпълняват.
 • Вдъхновяват, мотивират, ангажират и дават смисъл на участниците, да станат по-добри в това, което правят.

Методология и подход за устойчиво учене

Най-голямото предизвикателство за компаниите е да видят реален ефект, след проведени обучителни програми. Често обаче такъв липсва, тъй като за съжаление голяма част от обученията на пазара се фокусират върху новите (теоретични и учебникарски) знания, а всъщност компаниите търсят да видят ефект в промяна на поведението на хората на работното място. А промяна в поведенията не може да се измери с тест за знание. За да се превърнат новите знания в наблюдаеми нови поведения, е нужно нещо повече от еднократно обучение по дадена тема в зала.

За да постигнем тази промяна в поведенията, в In Your Hands използваме цялостна и систематична обучителна методология, която надскача продължителността на самото присъствено обучение в зала. Ние целим да останем възможно най-дълго до участниците, започвайки да работим с тях още преди обучението, както и няколко месеца след неговия край, стимулирайки ги да приложат наученото в практиката, докато го автоматизират до степен, в която го правят неосъзнато. Едва тогава ученето е устойчиво и клиентите ни могат да видят реална полза от него. Ангажираме и преките мениджъри на участниците в този ключов процес, който наричаме ПРОЦЕС ЗА ПРОМЯНА НА ПОВЕДЕНИЯТА.

Ноу-хау

Вярваме, че българския бизнес трябва да получава най-доброто качество на обучение и да се учи от лидерите в световен мащаб. За това всяка година In Your Hands инвестира значителна част от своите приходи в закупуването на лицензи за нови и все по-добри обучителни програми от най-големите и доказали се компании в света. Над 80% от нашите обучения са международно лицензирани и провеждани в над 60% от компаниите във Fortune500 и в най-големите университети в над 70 държави по целия свят.

Обученията, които предоставяме са по лиценз и след специализирано сертифициране от:

 • Eagle's Flight Creative Training Excellence от Канада - компания с над 25 години опит в разработването  на поведенчески симулации, фокусирани върху провокиране на продуктивни и устойчиви работни поведения;
 • Celemi AВ от Швеция - Световен лидер в бизнес симулациите вече над 30 години, с фокус върху даване на цялостно разбиране за часовниковия механизъм на бизнеса и как всеки да носи реална стойност за организацията;
 • Coaching and Leadership International от Канада - Глобална компания с над 30 години опит в разработването на методология и специализирани коучинг програми за мениджъри, призната от редица световни организации;
 • BlueEQ от САЩ - изключително практични и фокусирани върху дългосрочния устойчив ефект програми за изграждане на емоционална интелигентност у мениджъри и служители.
 • Miller Heiman Group от САЩ - Компания, образувала се след сливането и изкупуването на редица водещи обучителни компании и събрала в себе си изключително ноу-хау в сферата на методите за подобряване на продажбите.

Инструменти

В In Your Hands разполагаме с най-богатият набор от обучителни инструменти на българския пазар, специално подбрани, международно лицензирани и доказали се като успешни в много от най-големите компании и университети в света. Притежавайки този широк набор от обучителни програми и инструменти, ние можем всеки път реално да предоставим напълно персонализирано решение на нашите клиенти, отговарящо както на специфичните им цели, така и на типа учене, който желаят. За целта, когато сглобяваме персонализирано решение, ние разчитаме на следните инструменти:

Принципи на персонализиране

В In Your Hands вярваме в уникалността на всяка компания, всяко задание и всеки участник. Това е причината да подхождаме индивидуално разработвайки решение за всеки наш клиент, съобразено както с целите и бюджета, така и с нивото на участниците и специфичните им нужди от знания, умения, нагласи, поведения и бизнес разбиране.

Мисия и ценности

Мисия

Със своя 15-годишен опит в сферата на обученията IN YOUR HANDS е приела да изпълнява следните роли в бизнеса и в обществото:

 • Да бъде част от процесите, които дават свобода на хората да изберат какви да бъдат и накъде да вървят;
 • Да насърчава личностното развитие, черпейки мотивация от идеята, че най-добрият начин да учиш е като учиш другите.
 • Да се стреми да оставя положителна промяна след себе си.
 • Да бъде необикновена и непрекъснато подобряваща се по отношение на своите дейности и инструментариум.
 • Да вплита в работните процеси енергични елементи, показвайки на обучаваните, че освен полезно,  ученето може да бъде и забавно.

Ценности

За да следват членовете на екипа ни тази мисия и да бъдат фактор за положителна промяна, всяка тяхна стъпка е осмислена от следните лични и професионални ценности, всяка от които изискваща конкретни поведения в ежедневието, с които всеки член на екипа се е съгласил:

 • Позитивизъм и добронамереност;
 • Ефективост и организираност;
 • Отговорност и доверие;  
 • Компетентност и надеждност;
 • Амбициозност и иновативност.

История

Полезни материали

Притчата зад бранда In Your Hands (Български) разгледайте
Корпоративна презентация (Български) разгледайте
Списък с Университети по света, в които се използват инструментите от портфолиото на In Your Hands (Български) разгледайте