Учудващо е колко малко време и усилия полагат търговските консултанти за своя най-ценен източник на ресурси – настоящите клиенти. Ако се отнасяте към този източник на бизнес като към целеви пазар, можете да спечелите много нов бизнес.

Проучванията показват, че само от един доволен клиент можете да получите до 7 нови. Следпродажбеното обслужване може да бъде решаващ фактор в развиването на Вашите продажби.

Това обучение се фокусира върху важността на дейностите след продажбата, с които може да отличите своето обслужване от това на конкуренцията.

Участниците работят по структурирането на собствена програма за следпродажбено обслужване на клиенти.С активната подкрепа на водещия консултант всеки участник ще има възможност да подобри разбирането си за следпродажбеното обслужване, което може да осигури на своите клиенти.

КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ

Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните направления:

 • Професионално обслужване след приключване на продажбата;
 • Създаване на програма за следпродажбено обслужване;
 • Целенасочена работа по набиране на препоръки от клиенти.

Като краен резултат от програмата компанията постига:

 • По-удовлетворени клиенти
 • По-добре подготвени търговци за създаването на лоялни клиенти

Бизнес приложение

 • При нужда от повишаване на ангажираността на търговците към обслужването на клиентите;
 • За новоназначени консултанти, които следва да работят по създаването на лоялни клиенти;
 • При необходимост от въвеждане на стандарти за следпродажбено обслужване в компанията.

За кого е предназначена програмата

Обучението е подходящо за:

 • Търговски консултанти
 • Мениджъри на търговски екипи
 • Консултанти директни продажби
 • Експерти в областта на обслужването на клиенти

Ключови термини в програмата

 • Ефект на снежната топка
 • Край на „кратката любов“ в продажбите
 • Елементи на следпродажбеното обслужване
 • Календар на дейностите от програмата за следпродажбено обслужване

Факти

Формат
Бизнес семинар
Ученето става в резултат от личния опит на участниците “тук и сега” в разглежданите модули
Участниците обсъждат спецификата на своите отношения с клиентите след приключване на продажбата
Участниците си тръгват от обучението с ясни насоки за прилагане на методология за следпродажбено обслужване на клиентите

Материали
Работни книжки, учебни материали, упражнения

Участници
Максимален брой – 15 участници

Продължителност 
1 ден

Водещ
Сертифициран консултант от In Your Hands

Полезни материали

Брошура "Следпродажбено обслужване" разгледайте