Индустрии

Банки и застраховане

Ускорените темпове на развитие в сферата на финансовите услуги доведе до необходимостта  от опростяване на процесите, усъвършенстване на IT системите и все по-бързи темпове на работа. Успехът все по-често зависи от бързината на изпълнението, както и от по-гъвкавата и широка визия за клиентите и техните нужди. В съчетание с увеличаващите се регулации, изисквания и рискове, компаниите, които предлагат финансови услуги, трябва да се стремят към все по-разнообразни източници на приходи, по-висока търговска ефективност и високо ниво на обслужване и грижа за клиента. Те споделят разбирането, че опростяването на процедурите и процесите, както и доставянето на добавена стойност днес са от критична важност.

В подобна среда се налага развитие на максимално ефективен човешки капитал, прагматично прогнозиране и адаптивни бизнес линии, съчетани с гъвкавост спрямо пазара.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения.

Освен с тях, можем да Ви бъдем полезни и с много други тематики, които ще откриете структурирани според желаните от Вас ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители. Всяко решение ще бъде персонализирано за Вашите специфични нужди след запознаване с работния Ви процес и организационна култура.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ на компании от финансовия сектор, приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства.

Бизнес финанси за нефинансисти

Celemi “Apples & Oranges” е бизнес симулация, чрез която участниците ще осъзнаят как ежедневните им решения влияят върху финансовите резултати, ще анализират ключови показатели на представянето и ще търсят възможни подобрения. В резултат се постига споделено разбиране как техният бизнес създава печалба и пазарна стойност.

повече

Банки

Бизнес симулация, тясно свързана с управлението на материалните и нематериалните активи на банките. Работейки заедно, участниците повишават своето разбиране за комплексния характер на взаимоотношенията не само между служители и клиенти, а и между отделите. Чрез участието си те могат да видят важната си роля в създаването на стойност.

повече

Бизнес проблематика

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 2)

„Добре – ще си кажете – имаме програми за развитие, както за новопостъпили, така и за дългогодишни служители. Как да ги развиваме правилно?“

прочетете

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 1)

АНГАЖИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА (ЧАСТ 1)

В последните дни на старата година, голяма част от нас започват да си правят равносметка за изминалите месеци, предизвикателствата и казусите, с които се сблъскахме, и целите, които да си поставим за предстоящата 2022 г.

прочетете

ОСНОВНИ УМЕНИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ? BATNA, WATNA, ZOPA?... OПA! (ЧАСТ 2)

ОСНОВНИ УМЕНИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ? BATNA, WATNA, ZOPA?... OПA! (ЧАСТ 2)

Планували сте от преди месец среща с вицепрезидента на Ваш потенциален А+ клиент. А колко усилия Ви отне това. Леле! Само който не е опитвал да влезе при вицепрезидент от този калибър, не би Ви разбрал. И ето го шанса...

прочетете