Индустрии

Банки и застраховане

Ускорените темпове на развитие в сферата на финансовите услуги доведе до необходимостта  от опростяване на процесите, усъвършенстване на IT системите и все по-бързи темпове на работа. Успехът все по-често зависи от бързината на изпълнението, както и от по-гъвкавата и широка визия за клиентите и техните нужди. В съчетание с увеличаващите се регулации, изисквания и рискове, компаниите, които предлагат финансови услуги, трябва да се стремят към все по-разнообразни източници на приходи, по-висока търговска ефективност и високо ниво на обслужване и грижа за клиента. Те споделят разбирането, че опростяването на процедурите и процесите, както и доставянето на добавена стойност днес са от критична важност.

В подобна среда се налага развитие на максимално ефективен човешки капитал, прагматично прогнозиране и адаптивни бизнес линии, съчетани с гъвкавост спрямо пазара.

Вижте по-долу нашите специализирани за индустрията решения.

Освен с тях, можем да Ви бъдем полезни и с много други тематики, които ще откриете структурирани според желаните от Вас ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ или ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Ваши служители. Всяко решение ще бъде персонализирано за Вашите специфични нужди след запознаване с работния Ви процес и организационна култура.

Можете да се запознаете и с УСПЕШНИ ИСТОРИИ на компании от финансовия сектор, приложили нашите решения за справяне с различни работни предизвикателства.

Бизнес финанси за нефинансисти

Celemi “Apples & Oranges” е бизнес симулация, чрез която участниците ще осъзнаят как ежедневните им решения влияят върху финансовите резултати, ще анализират ключови показатели на представянето и ще търсят възможни подобрения. В резултат се постига споделено разбиране как техният бизнес създава печалба и пазарна стойност.

повече

Банки

Бизнес симулация, тясно свързана с управлението на материалните и нематериалните активи на банките. Работейки заедно, участниците повишават своето разбиране за комплексния характер на взаимоотношенията не само между служители и клиенти, а и между отделите. Чрез участието си те могат да видят важната си роля в създаването на стойност.

повече

Бизнес проблематика

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Повече от всякога хората имат нужда да вярват, че са част от организация, която мисли за здравето и благополучието на служителите си не само на хартия, а преди всичко на практика.

прочетете

ДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ

ДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ

Даването и получаването на обратна връзка е част от живота ни, особено в работен контекст, когато се изисква да се постигат резултати. От стоя страна похвалите са важни за мотивацията и ангажираността на служителите.

прочетете

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

3 HR тенденции, които ще променят организациите през 2019г.

Бизнесът се променя и то с много динамични темпове, а това носи със себе си нови предизвикателства пред компаниите. Запознайте се с най-актуалните HR тенденции, които да очакваме през 2019 година.

прочетете