поведения и нагласи

В много от ситуациите това, от което се нуждаят компаниите не е повишаване на знанията или подобряване на уменията, а промяна на поведението на своите служители. Сентенцията на Питър Дракър, че „организационната култура изяжда стратегията за закуска“ по красноречив начин демонстрира колко е важно поведението на всеки служител в организацията.

Устойчивата промяната на поведенията и нагласите на хората е изключително предизвикателство за всяка организация, но чрез прилагане на систематичен подход и използване на международно лицензираните поведенчески симулации на Eagle’s Flight, световният лидер в обученията за промяна на поведението, предизвикателството е преодолимо.

Вижте по-долу списък с поведенческите симулации, с които можем да въздействаме на нагласите и поведенията на служителите ви, насочвайки ги в желаната от вас посока. Ако не намирате това, което търсите, просто се свържете с нас, за да разработим индивидуално решение за вашите специфични нужди.


 

Продуктивност и планиране за резултати

Често, забързани в работното ежедневие, не успяваме да направим разлика между Активност и Продуктивност. А неефективните процеси се забелязват едва при отчитането на резултати… но тогава е късно. „Златото на пустинните царе“ е метафора на света, с който се сблъскваме всеки ден – свят на изключителна динамика, в който планирането, управлението на ресурси и ефективното преследване на цели са ключът към максимизиране на резултатите.

повече

Екипна и организационна ефективност

Често хората в организацията не поглеждат отвъд собствените си задължения. Резултатите от това са: компромиси в качеството, ескалиращи конфликтни ситуации, високи нива на стрес, ниска продуктивност и незадоволително обслужване на клиенти. „Обещания, обещания!™“ предлага на участниците провокиращо преживяване, което изгражда визия за единна организация работеща на принципа: "Екип от екипи".

повече

Корпоративни ценности и Лидерство на всички нива

Изграждането на дълготрайни бизнес отношения в среда на специфична корпоративна култура може да бъде голямо предизвикателство. „Съветът на мраморната звезда™“ предизвиква участниците да постигнат резултат на две сцени – печалба и ценности – защото начинът, по който постигаме резултатите, е толкова важен, колкото и самите резултати.

повече

Фокусиране върху нуждите на клиента

Всички наши усилия могат да се окажат напразни, ако не сме установили нуждите на клиента от самото начало. Върнете се назад във времето в Дивия Запад с „Каньонът на гърмящите змии™“ - симулация, която пресъздава предизвикателен бизнес сценарий, включващ променящи се пазарни условия, конкуренция и крайни срокове.

повече

Промяната като начин на работа

„Експедиция Кенгуру™“ учи чрез преживяване как да се възползваме от всички възможности, които средата и пазара ни предоставят, като същевременно работим под напрежение от крайни срокове и предизвикателно високи цели. Открийте позитивния ефект на отвореното отношение към промените, гъвкавото планиране и ефективното изпълнение, работейки в екип и оставяйки конкуренцията да диша праха ви в австралийската пустош!

повече

Максимизиране на възможностите

Извличането на максимален резултат от всяка появила се възможност изисква наличие на практичен и гъвкав план съобразен с променливите пазарни условия. „Windjammer“™ предизвиква участниците да се възползват от максимално много възможности в условията на конкурентна среда и динамично променящ се пазар, при който умението да "плаваш" между неговите пикове и спадове определя крайния резултат - печалба или фалит.

повече

Коучинг подход при даване на Обратна връзка

„Откритието на Д-р Томас Рей“™ демонстрира как ефективното използване на коучинг подход от мениджърите може да насочи поведенията и културата в организацията в желана посока. Участниците са въвлечени в ангажиращо преживяване, което им дава възможност практически да тренират даването на обратна връзка чрез коучинг методи. Така, преминавайки през отделните етапи на предизвикателството, те постепенно подобряват коучинг уменията си .

повече

Лична отговорност към резултата (Accountability)

Личната отговорност е ключът към устойчивия успех. Непремерените рискове, ниското качество, пренебрегването на правила и процедури са част от факторите, които определят крайния резултат. “Alpha Wave”™ поставя фокус върху изборите, които правим и показва последствията от тях върху личното представяне и това на компанията. А ако сме наистина отговорни към резултата, който доставяме, то има неща, които не можем да си позволим да не правим.

повече

Използване силата на екипа

„Строителна компания Coral Banks”™ се фокусира върху важни умения като лидерство на всички нива, междуекипна и вътрешноекипна комуникация и ефективно управление на общи ресурси. Справянето с поставените от програмата предизвикателства води до сплотяване на екипа чрез постигане на резултати, изглеждащи невъзможни.

повече

Комуникация с ясни послания

„Configurations”™ е двучасово, силно ангажиращо преживяване, което в конкурентна среда предизвиква участниците да постигнат помежду си ясно разбиране колкото е възможно по-бързо и по-ефективно. Преживяването ще Ви предостави възможност да практикувате ключовите принципи на ефективната комуникация и обратната връзка.

повече

Култура на Многообразие и Приобщаване

Култура на Многообразие и Приобщаване е целодневна програма насочена към изграждане на нагласи и поведения на всички нива в компанията към отворено отношение към различията, търсене на синергия от тях и създане на среда в организацията, в която всички да се чувстват ценени и приети.

повече

Безопасността като личен избор

„Безопасността като личен избор“™ е създадена с една единствена цел: да ангажира всеки служител да следва приетите процедури за безопасност във вашата компания, защото вярва в тях, а не само защото е длъжен да го прави. Програмата няма за цел да замени или промени настоящите програми за безопасна работа, а да им вдъхне живот.

повече

Бизнес проблематика

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГЛАСАТА ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ И ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА? (ЧАСТ 1)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГЛАСАТА ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ И ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМА? (ЧАСТ 1)

Настройването на нашия мозък да мисли в продуктивна за нас посока, е първата стъпка към постигането на истински успех както в кариерата, така и в личния живот.

прочетете

ОБУЧЕНИЕТО В ХИБРИДНА СРЕДА: КАК ОНЛАЙН БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ СПОМАГАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?

ОБУЧЕНИЕТО В ХИБРИДНА СРЕДА: КАК ОНЛАЙН БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ СПОМАГАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?

В днешната динамична бизнес среда и хибридните условия на работа, необходимостта от разработване на ефективни програми за развитие на служителите, изисква комбинация от различни подходи и инструменти за обучение.

прочетете

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Безопасността в организацията – от формална политика към цялостна култура и лична ангажираност

Повече от всякога хората имат нужда да вярват, че са част от организация, която мисли за здравето и благополучието на служителите си не само на хартия, а преди всичко на практика.

прочетете